Thứ tư, 19/01/2022 - 13:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Lam Vỹ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ VỆ SINH VÀ KHU XỬ LÍ RÁC THẢI CÁC ĐIỂM TRƯỜNG.

Hình ảnh nhà vệ sinh và khu xử lí rác thải đánh giá ngoài.